Qëndrueshmeria ekonomike

Qëndrueshmeria ekonomike

Qendrueshmeria ekonomike

Politika e biznesit në firmën tonë është fokusuar në rritjen e vazhdueshme me të ardhurat të qëndrueshme për disa breza. Kjo rezulton në bazë strategjike për të ardhmen e orientuar drejt investimeve dhe përgjegjësinë tonë sociale. Krijimi dhe ruajtja e vendeve të punës me cilësi të lartë,zhvillimi i produkteve të reja, teknikat e aplikimit dhe shërbimeve për përmirësimin e ekonomisë