Krijimi i një të ardhme më të mirë të gjelbër

It seems like the memory_limit on the server is too low for the fade on load feature. Please set it minimum 60M and reload the page! You can disable this message in global configuration 'Frontend debug message' option.

Qëndrueshmeri ekologjike

Qëndrueshmeri ekologjike

Në sytë tanë, nuk ka nevojë për të zgjedhur mes kimikateve të mira dhe një mjedis të shëndetshëm. Ne besojmë se mund të aplikojmë njohuritë tona për të ruajtur mjedisin dhe burimet e saj. Kjo fillon me përzgjedhjen e drejte te lëndëve të para. Ne përpiqemi për të zëvendësuar përbërësit tone me produktete eko-miqesore.