Qëndrueshmëria

Qëndrueshmeria

Si një kompani model Albpastrim është përgjegjës për njerëzit, mjedisin dhe shoqërinë. Gjatë ketyre 5 viteve të fundit ne kemi jetuar qëndrueshmërinë çdo ditë sipas udhëzimit tonë "Veprimet flasin më shumë se fjalët." Mbrojtja e shëndetit dhe përgjegjësia sociale janë vlera të rëndësishme në kuadër të vetë-konceptit tonë ekonomik. Ne besojmë se arritjet tona nuk janë qëllime, por burime për përmirësime të mëtejshme.

Qëndrueshmeria sociale

Qëndrueshmeria sociale


Përgjegjësia jonë Corporate Social ka shkuar dorë për dore me angazhimin tonë për mjedisin. Ajo zbatohet në mënyrë të barabartë me njerëzit në kompaninë tonë…

Qendrueshmeria ekonomike

Qendrueshmeria ekonomike


Politika e biznesit në firmën tonë është fokusuar në rritjen e vazhdueshme me të ardhurat të qëndrueshme për disa breza. Kjo rezulton në bazë strategjike…

Qëndrueshmeri ekologjike

Qëndrueshmeri ekologjike


Në sytë tanë, nuk ka nevojë për të zgjedhur mes kimikateve të mira dhe një mjedis të shëndetshëm. Ne besojmë se mund të aplikojmë njohuritë…